Kodasema OÜ, kes esines ülemaailmsel arhitektuuri festivali finaalis ,oma suurepärase väikeelamu projektiga Koda 27 ( elamispind m2 , mis

koosnes 1 toast + voodikoht), tõestas esimesena: Inimesed tunnevad ennast õnnelikutena ka väikeelamutes.

Ehitusturul on vähe pakkumisi väikeelamute osas. Kui on siis need on suvilad. Paljude arvates ei tasu alla 80 m2 elamuid üldse ehitada, sest see suurendab ainult mahtu, kuid  kasumit ei too. Sellest tingituna kirjutas Kodasema OÜ: arhitektuid  pole viitsinud ja arendajad on kartnud ehitada

 väikeelamuid. Avitan Majad OÜ püüab selle tühimikku täita ja  leiab, et kesklassi kuuluvate sihtgruppidele, nagu noored, kes alustavad iseseisvat

elu, pensionärid, lahutatud ja ka noored perede vajadused ja võimalused peaksid meie projektid täitma. Toon välja Meie väikeelamute eelised:

1. Ei ole vaja ehitusluba, sest väikeelamute ehitusalune ( köetav ) pind on alla 60m2 ja elamu kõrgus alla 5,0m.

2. Enam väiksemale ehitusaluse pinnale pole enam võimalik projekteerida, selle väite aluseks on võetud Eesti ehitusseadused, kus eluruumide

suurus ei või alla 8,0m2 olla ja tubade laius alla 2,4 m. See omakorda tähendab: nagu Te teate m mida väiksem on ehitusalune pind, seda väiksemad on ehituskulud ja selle põhjal võib reklaamida; Meie projekteeritud väikeelamute ehituskulud on kõige väiksemad,  mille peamine eesmärk: Et võimalikult paljud keskklassi kuuluvaid inimesi saaksid endale soetada  meie projekteeritud väikeelamuid.

3. Kõik väikeelamud vastavad rohetehnoloogia ja liginullenergia nõuetele. Kõigis elamutes on tehniline ruum, kus asuvad: siseelektri kilp , vee-
sõlm, pesumasin , soojustagastusega ventilatsiooni agregaat, mille sees on kahe süsteemne boiler. Katusematerjali asendavad päiksepoolsemas

küljes päikesepaneelid ja kollektor . sooja vee tarbimiseks. Kütte- jääksoojuse korduv kasutamise ja päikesepaneele toetab kõigis projektides. meie kliimale sobiv kamin. ahi ( voolukivi salvestab soojust)

4. Elamutes on tervislik sisekliima , mida tagavad puitmaterjalid , mis on elamu põhimaterjaliks ja vajalik värske õhu juurdevool

5. Ehitus koosneb Moodulitest, kus kandekonstruktsiooniks on ristkihtpuit paneelid CLT või pruss C-24 ; Moodul koosneb ühest tervik suletud moodulist,( põrandad, laed, väileseinad , vaheseinad) mis valmistakse tehasetingimustes ja tuuakse objektile ühes tükis autoplatvormi peal, mille mõõdud on 7,0 x 15,0m Elamud on kergesti ümber paigaldatavad , näit.maalt linna jne, sest elamu valmistakse koos puitvundamendiga , milles on

kommunikatsioonide ühenduskohad. Eraldi paigaltakse kamin ja metall korsten.

5-1 Ehitada võib ka frees- ja liimpalgist , mis kokku monteeritakse ehitusplatsil

5-2 Ehitusvõimalus on ka iseehitajatel. Neile kaasa anda tööjoonised ja materjali spetsifikatsioonid, kus ehitus koosneb kohapeal valmistatavatest

pruss C-24 elementidest

5-3  Kandeseinte puitmaterjale soojustakse kas spu- pir soojustusplaatidega või looduslikke omadustega soojustusmaterjalidega, Välisvoodriks alati puit.

5-4. Tehtud kasuliku mudeli taotlus joonised, kus kandekonstruktsioonide  kogused, tõõ-, ajakulu ja külmasilla tekke võimalused on tunduvalt väiksemad. Neid jooniseid pole veel avalikustatud

6. Kasutades taastuvenergia võimalusi on  nende liginullenergia elamute ekspluatatsiooni kulud  tunduvalt väiksemad korterelamutast

7. Tõenäoliselt meie pakutud väikeelamute kogus on kõige mahukam. Minule teadaolevalt pole ükski firma teinud eraldi kategooria , mis sisaldaks projekte väikeelamutest, millele pole vaja taotleda ehitusluga  Seisuga 05.2020 sisaldab see kategooria 145 projekti 1- 3 toalisi

8. Liginullenergia hoonete puhul kehtib reegel, mida lihtsam on hoone ja katuse kuju, seda parem. Ja parem on ruudu või ristküliku kujuline
ja  katuse kuju viil, kelp, või lamekatus. Väikeelamute projektide arv on ligi 150 ja kui teeksin neile kõigile vaated , siis oleks palju kordamisi.

Üld projektide arv ületab 1000 projekti ja tehes kõigile vaated läheks maht liiga suureks . Seega näitame teile enamlevinuid  katuse varjante.

9. Need projektid peaksid vastama ka meie valitsuse poolt kehtestatud kliima lepetega,sest need projektid on kõige väiksema õkoloogilise jalajäljega,kus kasutatud taastuvkasutamisega materjale, taastuvenergia võimalusi, uusi ressursitõhusaid leiutisi , millega väldime ka ülemaailmset
 levinud ületarbimist ( näieks jätame ehitamatta üleliigseid suuri tarbetuid pindu, mida me tegelikult ei vajagi )