1. See kategooria on koos Rahva lemmikutes olevate ühekordsete elamutega. Vahe on;  siin pole tehtud projektidele vaateid

Selle põhjus: See kategooria sisaldab üle 100 projekti ja kõigile neile vaateid tehes , läheks maht liiga suureks. Pealegi: Kõik elamud vastavad liginullenergia nõuetele, kus kehtib põhimõte ; Mida lihtsam katusekuju , seda parem. Sellepärast on välja toodud näidistena lihtsad katuse variandid, kus  klient saab välja valida enda jaoks sobiva katuselahenduse mis vastaks ka projekteerimis tingimustes  antud lähteülesannetega.

2. Ehitusviis: Moodulites, elemenidest või kohapeal ehitusplatsil valmistatud pruss C-24 – see võiks olla abiks ka iseehitajatele kui neile kaasa anda tööjoonised ja materjali spetsifikatsioonid.

3. Materjal: Kõik enam levinud puidu kasutamis viisid: Ristkihtpuitpaneelid, frees- liimpalk ja prussmaterjal

Valitud põhjusega;  Puit on parim ehitusmaterjal, seda nii energiasäästlikuse, taaskasutamise , rohetehnoloogia , lihtsa töötlemise ja taskukohasema hinna poollest , mis tagab tervisliku sisekliima koos taastuvenergia allikate kasutamisega.

4. Selle kategooria projektid on mõeldud eelkõige noorte- suurte peredele ja nõudlikumatele klientidele, kus projekteerimis lähteülesandeks on võetud. Arhitektide üheks peamiseks ülesandeks on välja arvutada optimaalsem ruumikava, vältides sellega liialt suurte käigupindade projekteerimist, nagu mittevajalikke liialt suuri esikuid, koridore ja trepihalle. Sellest lähtudest on tehtud, ruumiplaneeringu võrdlus analüüsid, mis tõestavad:  Võimalik vähendada elamispinda käiguruumide arvelt 30 %, ja  sealjuures tõstes veel elamu elukvaliteeti ja hoone turuväärtust! Endast mõisetavalt on ka ehituskulud siis 30% väiksemad, sest nagu me teame: mida väiksem on ehitusalune pind. seda väiksemad on ehituskulud. Vaata lehte Arendajad. mis kinnitavad minu tõestusi.

5. Ühekordseid maju ehitades on oht, et  elamu kujuneb liialt kuuri või baraki laadseks, seda eriti pikkade elamute puhul. Selle vältimiseks liigendame mahud, projekteerides elutoa ja köögiosa katuslaena, mis loob elamule lisaväärtuse, suurema õhuruumi, avaruse ja valguse näol. Näited: Rahva lemmikutes Modern 142,117, Mini 103

6. Muidugi on ühekordset  elamut mugavam käsitleda, sest on ühetasapinnaline.

7. Olen arvamuselet selle kategoorias tehtud projektid vastavad  keskklassi kuuluvate inimeste sihtgruppidele nagu , noored- suured pered ja nõudlikumate klientide ootustele –  vajadustele ja nad oskavad hinnata nende väätust, juba ainult selle põhjal , et  nende elamute ehituskulud on 30% väiksemad kui teiste  firmade projekteeritud projektid.

8. Võimalus ehitada ristkihtpuitpaneelidest või pruss C-24 moodulitest elamuid, mis koosnevad ühest tervik suletud moodulist st, nad on kergesti ka ümberpaigaldatavad, näiteks maalt linna jne, sest vundamendi maapealne osa on koos elamuga, vundamendis asuvad ka kommunikatsioonide ühenduskohad. Eelnevalt peab valmis olema nulltsükli maaalune osa ja postvundament ( betoon postid,vöö). Objektile transporditakse elamuid autoplatvormi peal, mille mõõdud on 7,0 x 15,0 m. ja sinna mahuvad elamud, mis koosnevad  3. 4, 5, 6 toast!