Hind sõltub missugusest CLT tehasest paneelid tellida. Kas elamu ehitakse tehases elementidest või moodulitest. Kas elamu on ümberpaigaldatav

Hind: 1200-1500 €/m2

Soodsama hinna tagab nende väikeelamutele: Selle  kategooria projekt-kataloogi väikeelamute kõik küljed on tehtud  CLT tehase poolt valmistatud maksimaalsete  paneelide suurusest lähtuvalt , mis on 3,5 X 12,0 – 15,0 . Seetõttu on vähem liitekohti ja materjali kadu on minimaalne.

Ristkihtpuit CLT paneelidest valmistatud MOODULMAJAD, mis on lihtsalt ja kiirelt ümberpaigaldatavad. Koosnevad ühest tervik suletud moodulist, mis transporditakse autoplatvormi peal ühes tükis objektile.

Erinevused teistest:

1. Tehasetingimustes valmistatud elamute vundamendi maapealne osa  koosneb samuti CLT materjalist, kus asuvad  kommunikatsioonide ühenduskohad

2.Elamute kõik küljed on valmistatud tehase paneelide maksimaalsete mõõtude suuruste järgi, mis on 3,5 x 12,0-15,0 m St. Enam väiksemale ehitusaluse pinnale pole võimalik projekteerida, mille aluseks on Eesti ehitusseadused, kus elamu eluruumide pind ei tohi alla 8,0 m2 olla

3. Kuna nende ehitusalune pind on kõige väiksem , on nende elamute ehituskulud vaieldamatult kõige väiksemad, mis võimaldab neid elamuid soetada ka noorte peredele ja pensionäridele. Nagu me teame: mida väiksem on ehitusalune pind, seda väiksemad on ehituskulud  Väike ehitusalune pind on ka keskonna sõbralik, jättes väiksema ökoloogilise jalajälje.

4. Kõige suureme valik projekte alates 1 tolistest kuni 6 toalisteni, kokku 110 projekti. CLT tehase paneelide mak. valmistamise laius on natuke väike 3,5 m. Seepärast tehtud kõigi 110  CLT  projektidele ,mille laius 3,5m, analoogsed  projektid laiusega 4,2 m , mis on samuti moodulitest valmistatud ja on teisaldatavad , kuid konstruktsiooniks on puitkarkass C-24, joonis kategoorias rohepööre (pole avaldatud kandekonstruktsioonide sõlmlahendusi, mille omapära, vähem liitekohti, mis teeb ehituse lihtsamaks (väiksem materjali. aja- ja töötasu kulu). Seega on neid projekte kokku 110 + 110 +30 = Kokku 250 projekti ( 30 projekti peegelpildid).

5. Kahekordseid väikeelamuid transportida külili asendis, mis võimaldaks teise korruse kõrguseks ehitada 2,5 m mille eeliseks; saab elamispinda oluliselt suurendada  (võrdseks aluspinnaga) olemasolevad CLT paigaldatavad väikeelamute teine korrus sisaldab vaid abipindu, sest nende kõrguseks on  1,4-1,6 m. Need uuendused vajaksid täiendavalt rakenduslikke uuringuid

6. Kõik elamud vastavad liginullenergia ja rohetehnoloogia nõuetele, kus elamutes on tervislik sisekliima ja taastuv energia käsitlus

Põhjused: miks ei ole tehtud kõikide projektidele vaateid:

1. CLT  kõik elamud vastavad liginullenergia nõuetele. Liginullenergia hoonetel kehtib reegel:
mida lihtsam on hoone -, ja katuse kuju  seda parem ja parem on ka ristküliku kujuline ja

viil , või lamekatus.st mida lihtsam on katusemaastik seda parem

Seega pole mõtet teha ligi 100 projektile kõigile vaateid, sest enamus vaateid peaks siis kordama ; põhjus kuju on neil  kõigil ühesugune.

Esitame klientidele meie projekteeritud elamute põhilised katuste variandid, mis on lihtsad ja vastavad liginullenergia nõuetele ja tänu oma lihtsusele ka taskukohase hinnaga.

2.  Kui teeksime kõigile projektidele vaated, siis konkreetne vaade võib mitte sobida Teie elamule. sest projekteerimis tingimuste lähteülesannetes on antud  teine katusevarjant ja katusekalle.

3. Projektide kogus ületab 1000 arvu ja tehes neile kõigile vaateid, läheks maht liiga suureks.